Aanmelding OMNI-Hypnoseopleiding
OPLEIDINGSGEGEVENS
Selecteer de gewenste opleiding(en):*
btw-vrijstelling

Alleen voor beroepsmatige gevolgde opleidingen mogen wij btw-vrijstelling verlenen.  *
Persoonlijke gegevens
Factuur op naam van het bedrijf*


KOSTEN EN FACTURERING

Hypnoseopleiding*: Na aanmelding ontvang je een factuur voor de inschrijfkosten (aanbetaling) van € 275. Ca. 3 weken voorafgaand aan de 1e opleidingsdag van de hypnoseopleiding ontvang je een factuur van € 1095. De betaling dient vóór de 1e opleidingsdag op onze rekening te zijn bijgeboekt. Deze opleiding omvat 4 dagen hypnoseopleiding, 5 (vrijwillige online bijeenkomsten), een middag voor uitwisseling met andere studenten en oefenen.

Hypnotherapieopleiding*: Ca. 3 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag ontvang je een factuur voor de kosten van de hypnotherapieopleiding van € 1320. De betaling dient vóór de 1e opleidingsdag op onze rekening te zijn bijgeboekt. Deze opleiding omvat 3 dagen hypnotherapieopleiding, 4 (vrijwillige) online bijeenkomsten van een uur, een ochtend waarbij gevorderde lesstof wordt gegeven.

* De kosten zijn afhankelijk van de geselecteerde opleiding(en). 

Examen*

Om het diploma te kunnen uitreiken wordt op de een na laatste dag een examen afgenomen. Het examen bestaat uit 50 vragen. Als een vraag goed beantwoord wordt, worden er twee punten aan toegekend. Bij een totaal van 70 punten slaagt de student. Als er onvoldoende punten worden behaald kan de student een herkansing krijgen. Het examen wordt afgelegd door het invullen van een online toets met meerkeuzevragen. De uitslag is onmiddellijk na invulling bekend. Van de student wordt tevens gevraagd om alle dagen aanwezig te zijn en daarbij actief mee te doen met de oefeningen. Dit examen valt onder de ISO 9001 certificering van OMNI Hypnosis Training Center en valt onder toezicht van het IBHEC.
* Dit geldt alleen voor de OMNI-hypnotherapieopleiding. 

VOORWAARDEN
  • Het betreft een klassikale opleiding.
  • HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren. HypnoseMentor kan besluiten om bij minder dan 4 deelnemers te annuleren. 
  • HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf worden gemaakt in het kader van de opleiding zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten.
  • Het betreft een HBO opleiding. Vooropleiding MBO-4, HBO of hoger, dan wel aantoonbare ervaring op dit denk- en werkniveau.
  • Je kunt de opleiding binnen 7 dagen annuleren, waarbij je het volledige bedrag krijgt teruggestort. Daarna kun je tot 7 dagen voorafgaand aan de opleiding annuleren, waarbij je recht hebt op teruggave van de opleidingskosten met uitzondering van de inschrijfkosten. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding ben je HypnoseMentor het volledige bedrag verschuldigd.
  • In geval van ziekte of overmacht heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende opleiding, onder de voorwaarde dat deze opleiding binnen de zeven dagen vóór aanvang nog niet is volgeboekt.
  • Bij het uitreiken van het opleidingsmateriaal wordt je gevraagd om een copyright verklaring te ondertekenen dat het intellectuele eigendom van het opleidingsmateriaal berust bij OMNI Hypnosis Training Center.
  • Je persoonlijke gegevens worden gedeeld met de docent(en) en OMNI Hypnosis Training Center
  • Het is niet toegestaan om tijdens de opleiding foto's, video's of audio opnamen te maken.
  • Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van HypnoseMentor van toepassing.
Akkoord voorwaarden*