AANMELDING activeFlow® Waakhypnose
Gegevens opleiding
Selecteer de gewenste opleiding(en):*


Kosten en facturering
Na aanmelding ontvang je een factuur voor inschrijving van € 75,--. Deze heeft een betalingstermijn van 14 dagen. Binnen 3 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag ontvang je een factuur voor de opleidingskosten van € 697,-. Deze factuur dient voorafgaand aan de eerste opleidingsdag te zijn betaald. 
btw-vrijstelling
Deze opleiding is vrijgesteld van btw als de opleiding beroepsmatig wordt gevolgd. 
*Persoonlijke gegevens
Factuur op naam van het bedrijf*


Voorwaarden
 • Het betreft een klassikale opleiding met een minimum van tien deelnemers.
 • HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
 • De opleiding wordt in de Engelse taal gegeven. Je ontvangt een manual in de Nederlandse taal. 
 • HypnoseMentor kan besluiten om bij minder dan tien deelnemers te annuleren. Bij annulering door HypnoseMentor kan doorgeschoven worden naar een volgende opleiding. Alternatief kan het reeds gefactureerde bedrag worden gecrediteerd.
 • HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf worden gemaakt in het kader van de opleiding zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten.
 • Het betreft een HBO opleiding. Er wordt een vooropleiding MBO-4, HBO of hoger, dan wel aantoonbare ervaring op dit denk- en werkniveau gevraagd.
 • Je kunt de opleiding binnen 7 dagen annuleren, waarbij je het volledige bedrag krijgt teruggestort. Daarna kun je tot 7 dagen voorafgaand aan de opleiding annuleren, waarbij je recht hebt op teruggave van de opleidingskosten met uitzondering van de inschrijfkosten. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding ben je HypnoseMentor het volledige bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of overmacht heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende opleiding, onder de voorwaarde dat deze opleiding binnen de zeven dagen vóór aanvang nog niet is volgeboekt.
 • Bij het uitreiken van het opleidingsmateriaal wordt je gevraagd om een copyright verklaring te ondertekenen dat het intellectuele eigendom van het opleidingsmateriaal berust bij Claude Ribaux.
 • Je gegevens worden gedeeld met de docent. 
 • Het is niet toegestaan om tijdens de opleiding foto's, video's of audio opnamen te maken.
 • Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van HypnoseMentor van toepassing.
Akkoord voorwaarden*