Aanmelding OMNI-HypnoMed medische hypnoseopleiding
OPLEIDINGSGEGEVENS
Selecteer de gewenste opleiding(en):*
Persoonlijke gegevens
Factuur op naam van het bedrijf*


KOSTEN EN FACTURERING

Volledige HypnoMed opleiding : Na aanmelding ontvang je een factuur voor de inschrijfkosten (aanbetaling) van € 275. Ca. 3 weken voorafgaand aan de 1e opleidingsdag van de hypnoseopleiding ontvang je een factuur van € 1315. De betaling dient vóór de 1e opleidingsdag op onze rekening te zijn bijgeboekt. Deze opleiding omvat 4 dagen hypnoseopleiding, 5 (vrijwillige online bijeenkomsten), een middag voor uitwisseling met andere studenten en oefenen.

Deelname per dag: Ca. 3 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag ontvang je een factuur voor de kosten voor € 399,- per dag. 

* Kosten zijn afhankelijk van keuze voor volledige opleiding of deelname aan een of meer dagen. 

VOORWAARDEN
  • Het betreft een klassikale opleiding. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
  • HypnoseMentor kan besluiten om bij minder dan vier deelnemers te annuleren. Bij annulering kan doorgeschoven worden naar een volgende opleiding. Alternatief kan het reeds gefactureerde bedrag worden gecrediteerd. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf worden gemaakt in het kader van de opleiding zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten.
  • Het betreft een HBO opleiding. Vooropleiding MBO-4, HBO of hoger, dan wel aantoonbare ervaring op dit denk- en werkniveau.
  • Je kunt de opleiding binnen 14 dagen annuleren, waarbij je het volledige bedrag krijgt teruggestort. Daarna kun je tot 7 dagen voorafgaand aan de opleiding annuleren, waarbij je recht hebt op teruggave van de opleidingskosten met uitzondering van de inschrijfkosten. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding ben je HypnoseMentor het volledige bedrag verschuldigd.
  • In geval van ziekte of overmacht heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende opleiding, onder de voorwaarde dat deze opleiding binnen de zeven dagen vóór aanvang nog niet is volgeboekt.
  • Bij het uitreiken van het opleidingsmateriaal wordt je gevraagd om een copyright verklaring te ondertekenen dat het intellectuele eigendom van het opleidingsmateriaal berust bij OMNI Hypnosis Training Center.
  • Je persoonlijke gegevens worden gedeeld met de docent(en) en OMNI Hypnosis Training Center. 
  • Het is niet toegestaan om tijdens de opleiding foto's, video's of audio opnamen te maken.
  • Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van HypnoseMentor van toepassing.
Akkoord voorwaarden*